WOLF – THE PROTECTOR BEZPEČNOSTNÍ AUDIT BUDOV (EPS / EZS / CCTV)

  • Na základě charakteristiky a požadavku konkrétního objektu provede náš certifikovaný specialista bezpečnostní audit na daném objektu či areálu.
  • Vyhodnotíme bezpečnostní slabiny a navrhneme řešení na míru.
  • Pomocí EPS (elektronický požární systém) zajistíme funkčnost protipožárního systému a navrhneme vhodné řešení, které bude navrhnuto vzhledem k charakteristikám a funkčnosti objektu případně areálu.
  • EZS (elektronický zabezpečovací systém) vám zajistí kontrolu vstupu a výstupu do objektu či areálu, případné zajištění nežádoucích osob v objektu.
  • CCTV ( Closed-circuit television, uzavřený televizní okruh) bude vaší alfou a omegou, který dokončí mozaiku dokonalého zabezpečení vašeho objektu. Díky monitoringu rizikových ploch budete mít kontrolu 24 / 7 včetně pořízeného záznamu jako důkazný materiál v případě narušení bezpečnosti.

    Chci poptat službu