WOLF – THE PROTECTOR BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Nezávislé poradenství pro manažery, vedení firem nebo institucí v problematice ochrany osob a majetku, bezpečnostních rizik a další…! Neutrácejte zbytečně finanční prostředky a poraďte se jak nejlépe a nejefektivněji zajistit požadovanou bezpečnost. Předcházejte bezpečnostním incidentům dřív, než nastanou a v lepším případě ohrozí jen Vaší pověst.

Činnosti bezpečnostního poradce:

 • Formování bezpečnostní politiky organizace
 • Klasifikování aktiv společnosti z hlediska potřeb jejich ochrany (majetek, osoby, informace)
 • Provádění managementu rizik tj. jejich analýzu, hodnocení a vyhodnocení
 • Vyhotovení bezpečnostních posouzení
 • Zavedení a řízení prvků bezpečnostní politiky v rámci fyzické ostrahy, bezpečnosti lidských zdrojů a informací
 • Posouzení a řízení fyzické ostrahy, režimových a administrativních opatření
 • Navrhování a zavedení monitorovacích a dohledových služeb a správa bezpečnostních technologií (poplachové, přístupové, kamerové a ostatní systémy)
 • Zavedení a řízení protipožárních technologií
 • Organizace transportu aktiv mezi objekty společnosti a/nebo do objektů jiné společnosti
 • Provádění pravidelných odborných školení pro zaměstnance a dodavatele

Díky mnohaleté zkušenosti v oblasti bezpečnosti Vám mohu nabídnout své schopnosti a vědomosti jako bezpečnostní poradce v oblastech:

 • Posouzení úrovně bezpečnostní politiky společnosti, včetně její realizace
 • Návrh opatření pro zlepšení bezpečnosti
 • Posouzení smluvních vztahů s dodavateli bezpečnostních služeb
 • Posouzení stávajících interních směrnic a ostatních vnitřních závazných předpisů, týkající se bezpečnosti objektu
 • Posouzení současného stavu organizace ostrahy a jeho připravenosti čelit relevantním hrozbám
 • Vyhotovení bezpečnostního auditu, bezpečnostních posouzení a studií, analýz hrozeb a rizik
 • Stanovení režimového opatření
 • Posouzení stavu systému bezpečnosti, stavu a úrovně technické bezpečnosti
 • Tvorba bezpečnostních plánů a procedur

Individuální bezpečnostní management
poskytuji převážně:

 • Průmyslovým a komerčním areálům
 • Zdravotnickým zařízením
 • Logistických center a skladovacích prostor
 • Administrativních budov
 • Stadionů při kulturních a sportovních akcích
 • Osobám showbiznisové sféry

  Chci poptat službu