WOLF – THE PROTECTORO NÁS

O SPOLEČNOSTI

Bezpečnostní skupina WOLF – THE PROTECTOR vznikla za účelem poskytování profesionální bezpečnosti pro všechny, kteří chtějí mít sebe a své podnikání v bezpečí! 


Můj tým je skupina úzce spolupracujících profesionálů v oblasti bezpečnosti. Díky kvalitnímu, rozsáhlému a rozdílnému výcviku a zkušenostech každého z nás poskytujeme opravdu kvalitní, spolehlivé, funkční a profesionální řešení bezpečnosti ve vysokém standardu!

Díky dlouholetým zkušenostem v různých oblastech bezpečnosti od zabezpečování budov a areálů až po specializovanou osobní ochranu májí naše služby kvalitní procesy, postupy, strategie, a to vše směřujeme ke komplexní bezpečnosti s cílem uspokojit potřeby a požadavky nejnáročnějších klientů.


Společně s mojí skupinou specialistů navrhneme a vybereme nejvhodnější řešení dle závažnosti Vaší situace, díky kterému budete Vy, Vaši blízcí i Vaše nemovitosti bezpečně zajištěny!

ZAJIŠTĚNÍ VAŠÍ
BEZPEČNOSTI

Zajištění Vaší bezpečnosti je pro náš tým více než obchodní dohoda.

Je to závazek, který pro nás znamená převzít zodpovědnost za vaši bezpečnost, a to jak za Váš život, tak i za Váš majetek. K naším klientům přistupujeme individuálně, a to především bez ohledu na to, jakou sociální roli ve společnosti klient zaujímá. Stejně tak pro nás nehrají žádné role politické či náboženské postavení, barva pleti, etnická příslušnost, pohlaví a mnohé další rozdílnosti na které si jenom vzpomenete.

Jediná věc je pro nás přece jenom velice osobní, a to především bezpečí za váš život a majetek. 

Bezpečí každého našeho klienta je pro nás to samé, jako bezpečí naších rodin a blízkých.

Dobře si uvědomujeme, že případ každého klienta je velice citlivá osobní záležitost. Proto potřeby a požadavky každého z naších partnerů podléhají přísnému utajení v souladu s GDPR ustanovením dle – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 pokud není v rozporu s ústavním zákonem o státní bezpečnosti

 č. 110/1998 Sb.

MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST

100% garanci bezpečí vám bohužel nezaručí nikdo a to díky faktorům, které pomocí lidské činnosti nejde ovlivnit. Jedná se především o živelné pohromy a katastrofy, případné tragédie spojené se selháním technického a lidského faktoru. Nicméně činnosti které ovlivnit můžeme jsou pro nás prioritou na prvním místě.

Díky dlouholeté zkušenosti profesionálu z různých oborů bezpečnosti tvoříme tým, který se nespoléhá na standartní situace. Jsme přesvědčení, že dosažení profesionality je nekonečný proces.

Každý případ proto pečlivě posuzujeme a modelujeme dopředu situace, do kterých vkládáme veškeré naše zkušenosti získané dlouholetou praxí a stejně tak i  poznatky a zkušenosti bezpečnostních profesionálů světového formátu.

Díky intenzivním tréninkům a modelovým situacím zajišťujeme maximální spolehlivost a připravenost ve všech oblastech spojených s fyzickou a majetkovou bezpečností.