WOLF – THE PROTECTORWing Chun Praha

Wing Chun Praha

Wing Chun Praha využívá pro nováčky a středně pokročilé modifikovaný výukový program International Wing Chun Academy Velmistra Jima Funga. Studenti jsou dle pokročilosti rozděleni do Grade a Levelů. Nižší stupně „Grade 1-6“ mají přesně stanovenou látku, která systematicky rozvíjí schopnosti praktikanta. Tento systematický přístup umožňuje mít přesný přehled o probírané látce a tématech. Ve vyšších stupních „Level 1-3“ je k výuce přistupováno individuálně.